Forsvarer Advokatfirma

Løsningsorientert advokatfirma.

Vi forhandler på vegne av deg og ivaretar dine interesser. Tjenestene og kompetansen vår bidrar til å realisere ambisjonen om en bedre og mer effektiv digital hverdag for rettssikkerhet.

Privat >

Bedrift >

Snakk med en advokat

Tanken på å spørre om hjelp fra en advokat kan for mange være ubehagelig, fordi man ofte er i en vanskelig situasjon når man trenger hjelpen.

Ved å sende dette skjemaet godtar du vår personvernerklæring og bruk av Informasjonskapsler.

Kan du få støtte til advokat?

Det finnes muligheter for å få dekket utgifter til advokat. Har du lav inntekt og formue, kan du søke om fri rettshjelp. Vi kan også hjelpe deg med å sende elektronisk søknad for fri rettshjelp hvis du har krav på det.

feature-imagefeature-image
Avhør

Vi bistår med å samarbeide med Politiet som forsvarer og bistandsadvokat.

feature-imagefeature-image
Fri rettshjelp

Vi sender søknad om fri rettshjelp til Statsforvalteren dersom du oppfyller kravene.

feature-imagefeature-image
Bistand

Vi har erfaring med alle type saker i Norges domstoler bl.a Oslo, Viken, Agder og Rogaland.

Gjør det selv

Før en sivil rettssak uten advokat

  • Det kan være lurt å sette deg godt inn i rettsprosessen, og forberede deg grundig på å legge fram din sak på en oversiktlig måte.

  • Vær også oppmerksom på at retten enkelte ganger kan pålegge deg å bruke en advokat.

content-image
content-image
Har du en god sak?

Vi orienterer deg med lønnsomhet og risiko

Det er ikke alltid lønnsomt å føre en sak spesielt når man mangler bevis. Vi kan hjelpe deg med å identifisere risikoer og lønnsomheten i din sak basert på vår erfaring med det norske rettsvesenet.

En god sak har

Bevis og vitner

Skriftlig dokumentasjon

Lønnsomhet ved å føre saken videre


1
Uforpliktende veiledningssamtale

En kort samtale for å bli kjent med saken, fakta, dine behov og forventninger i saken. Denne samtalen er gratis.

2
Estimere kostnader

Vi estimerer omfang av arbeid. Du mottar ordrebekreftelse i epost før vi starter arbeidet.

3
Starte arbeid

Vi starter fakturerbart arbeid kun når du har godkjent ordrebekreftelsen.

content-image